Boris Veldhuijzen van Zanten, co-founder The Next Web:

TNW, Boris Velthuizen van Zanten copyright 2015 Hannie Verhoeven Fotograaf

‘Digitale revolutie is de vriend

van alle startups én corporates’

‘Corporates hebben moeite om de digitale revolutie ten volle te adopteren en benutten. Startups zijn daar wél goed in, bijna per definitie. Maar zij dromen weer van een goed werkend business model zoals grote ondernemingen dat hebben.’ Boris Veldhuijzen van Zanten, succesvol serieel ondernemer en co-founder van The Next Web, TNW, kent beide manieren van ondernemen uit ervaring. TNW was tien jaar geleden niet meer dan een idee in de hoofden van hem en Patrick de Laive, nu is het Europa’s belangrijkste tech conference, waar internationale kopstukken graag voor in het vliegtuig naar Amsterdam stappen.

I. Je denkt mee met voormalig eurocommissaris Neelie Kroes, speciaal ambassadeur bij StartupDelta. Wat behelst dat werk?

‘Het idee achter StartupDelta is om meer buitenlandse startups aan te trekken en Nederlandse startups te helpen om door te groeien tot grote internationale ondernemingen. Neelie heeft een International Circle of Influencers opgezet, een kleine lobby club met twintig kopstukken, om Nederland te helpen zichzelf op de kaart te zetten en verbindingen te leggen met het internationale bedrijfsleven. Daar breng ik mijn ervaring en kennis in. Uiteraard gaan de gesprekken verder dan wat we in de krant hebben gelezen. Ik begon al vóór de internet bubbel te ondernemen en zette onder meer Twittercounter, InboxPro.com en TNW op. Vergeleken met bijvoorbeeld de sterke Europese boerenlobby, mag de lobby van technologie ondernemers wel wat steviger opereren. De zwakte van onze lobby is begrijpelijk: veel ondernemers in de sector zijn jong, focussen zich op hun werk, en interesseren zich nauwelijks voor de behartiging van internationale politieke belangen die hun sector raken: digitale burgerrechten als netneutraliteit en privacy. Pas als politici zeggen: we gaan ingrijpen – denk aan de cookies-wetgeving – laat onze sector van zich horen. De lobby reageert vaak te laat en is slecht georganiseerd. Neelie Kroes wil daar iets aan doen.’

II. Neelie Kroes zegt: er bestaat geen digitale economie, de hele economie is digitaal geworden. Eens?

‘Absoluut. In iedere professie heb je te maken met de digitale revolutie. Maar ook al speelt de digitale revolutie een cruciale rol, – corporates hebben heel veel moeite om die ten volle te adopteren en te benutten. Startups zijn daar wél goed in, bijna per definitie. Maar zij dromen weer van een goed werkend business model zoals corporates dat hebben. Dat betekent dat ze geld kunnen verdienen en processen kunnen inrichten.’

III. Sommige corporates faciliteren hun innovatie door kleine bedrijven als speedboten in de zee te zetten, en zelf als tanker door te varen. Goed idee?

‘Ik ben er geen voorstander van. Het is hip doen versus hip zijn. Microsoft versus Apple. We kunnen inmiddels wel concluderen dat Apple het meest innovatief is. De grap is dat het innovatiebudget van Microsoft USD twaalf miljard per jaar bedraagt, je zou zeggen: daar moet je toch iets moois van kunnen doen? En bij Apple is het innovatiebudget nul, want daar zit het in iedere vezel van het bedrijf. Innovatie moet je inbouwen in het systeem. De verandering en innovatie moeten uit jezelf komen. Je moet er liefde voor hebben en het niet als een noodzakelijk kwaad zien. Als de Ipad op de markt komt, dan heb je toch geen consultant nodig om te begrijpen dat dit een game changer is, dat alle ondernemers hier iets mee zullen gaan doen?’

IV. Waar zijn corporates goed in en wat kunnen ze leren van startups?

‘De focus ligt bij grote bedrijven op een soepele, kosten efficiënte bedrijfsvoering. Ze hebben de schaal, de processen en de klanten die ze willen houden. Dat brengt een bepaalde starheid met zich mee, op zich niet erg, maar starheid in een pijlsnel veranderende wereld kan rampzalig uitwerken. Het antwoord is flexibeler ondernemen, zoals je dat bij startups ziet. Dat brengt zeker risico’s met zich mee, maar er zijn geen veilige antwoorden of veilige strategieën. Slechts één op de twintig startups overleeft. En tegelijkertijd vinden corporates het te duur als bij hen maar één op de twintig projecten zou slagen. En toch vraagt de digitale economie om véél experimenten. Ondernemers kunnen de digitale revolutie het beste omarmen als een vriend. Wie er nog steeds een vijand in ziet, confronteer ik altijd met het lot van Kodak. Zelf de digitale fotografie uitvinden, en er tenslotte aan ten onder gaan omdat je blijft vasthouden aan fotorolletjes. Dat het ook voor grote bedrijven mogelijk is om op tijd de strategie bij te sturen, heeft Philips bewezen, met hun succesvolle draai door te focussen op medische technologie. Philips is écht geen Kodak. Dat is bewonderenswaardig, daar zouden Nederlanders wel eens wat trotser op mogen zijn.’

V. Welke lessen kunnen startups trekken uit succesvol opererende grote bedrijven?

‘Een startup met een goed idee mist nogal eens de expertise om dat succesvol in de markt te zetten. Startups, zeker in de Technologie, Media en Telecom, opereren vaak in markten waarvan niemand weet hoe ze werken. Het is de Blue Ocean. Wie zouden mijn klanten kunnen zijn? Wat is mijn product precies? Het levert onzekerheid en stress op. Eén van de manieren om daarmee om te gaan, is jong en oud véél beter met elkaar te laten samenwerken. Nu staan de generaties vaak te ver van elkaar af. Waardoor ze elkaar gemakkelijker kunnen minachten, vanwege verondersteld gebrek aan digitale kennis of juist aan ervaring. En als internet natives en babyboomers moeilijk doen over samenwerken? Ik zou zeggen: zet ze in de sauna, laat ze het uitzweten. Zo creëer je wederzijds respect en een winnend team, waarin enthousiasme en ervaring een gouden mix vormen.’

Hier staat het stuk op site ABN AMRO Insights.